filosofie

filosofie

Klik op onderstaande link voor een kort filmpje over: Waar is kunst voor?   What is art for?  Een mooi geanimeerd filmpje van 6 min over de “noodzaak van kunst”

door Alain de Boton.

https://youtu.be/ZVlQOytFCRI

Tekst

Niks van wat ik hier beweer is absoluut. In mijn schilderkunst heeft de wet en de logica geen hoofdrol.  Die is weggelegd voor mijn persoonlijke muzen: Intuitie en Paradox.
Als ik mijn  werk typeer, is er al een volgend werk dat daar niet aan wenst te voldoen. Lang leve de schilderkunst !!

over de achtergrond van mijn schilders-visie:

De Rechter Hersenhelft:

Schilderijen kunnen makkelijker flirten met de creatieve rechter hersenhemisfeer, omdat ze bestaat uit combinaties van beeldelementen: Deze komen tot stand door kleur, vorm, pastositeit, structuur en ritme. 

Bij de perceptie van een kunstwerk gaan deze eigenschappen veel directer naar het creatieve en non-logische deel van de hersenen (rechter hersenhelft). De toeschouwer, die ik overigens graag „de passieve kunstenaar” noem, krijgt de visuele gegevens veel directer binnen dan dat dit met woorden en logica mogelijk is. Deze visuele gegevens zullen daardoor op een andere, meer volledige, vele gevoelsmatige facetten omvattende (holistische) wijze ervaren kunnen worden.

Deze onzegbare facetten komen misschien wel overeen met Plato’s „noumenale” eigenschappen der dingen. Ik noem mijn werk daarom ook wel: „noumenale schilderijen”

Dit is de taal die van jongs af aan bij mij paste en die ik verder heb willen ontwikkelen.

Bij deze communicatievorm voel ik me als een vis in het water.

Schilderen is communicatie.

Schilderen is mijn leven. Schilderen ís communicatie. Zowel in mijn introverte zoeken als in de overdracht naar de toeschouwer.

Ik zie mijn beroep, mijn levenswerk dus als „beeldend filosoferen”. 

(Dat een arbeiderskind deze mogelijkheid krijgt, is een triomf van de na-oorlogse democratie, de enige in de geschiedenis . Mensen die kunst maar een linkse hobby vinden, zeggen eigenlijk dat ze enorm balen dat ze door hun eeuwige gemopper, die deze prachtige verworvenheid niet hebben gezien en dus ook niet aangegrepen.)

Net als het resultaat van het werken van filosofen geen „verkoopproduct” is, zo is mijn werk dat evenmin. 

Mijn Linker Hersenhelft:

Mijn zoeken naar „ het waardevolle, de schoonheid en het belang van beeldende kunst” heb ik niet alleen via schilderen vorm gegeven, maar heeft ook mijn denken beheerst. Beide met heel veel plezier, en beide hebben kwaliteit en positiviteit in mijn leven gebracht. 

Steeds heb ik de motivatie en filosofie van mijn schilderen onderzocht: de maatschappelijke waarde, de zeggingskracht, het waarom, en haar rol in het filosofisch denken. 

Niets houd je zo scherp in dit denken dan wanneer je die filosofieën begrijpelijk wilt maken of verdedigen tijdens het lesgeven. Zodoende denk ik een behoorlijk gevoel aan inzicht in de situatie en de waarde van beeldende kunst verworven te hebben. Zowel haar positieve en negatieve invloed in onze maatschappij. Dit ervaar ik als ware rijkdom.  

XXXXX

Ik communiceer met de beschouwer via “de poort van de melancholie”*
Mijn werk is symbolisch en mijn symbolen kunnen  “gevuld” worden met een nieuwe of meer uitgebreide betekenis. Mijn  visie is het meest verbonden met het gedachtegoed van de jonge Italianen, nl . dat figuraties niet anders zijn dan chiffren: Lichte individuele symbolen.  

*  Daar waar de emotie “melancholie” een rol speelt is de mens alerter, nieuwsgieriger,  geeft zich meer bloot en is daardoor kwetsbaarder. Maar staat ook meer open voor impulsen, is als het ware gevoelshongeriger. Zo heb ik de toeschouwende mens graag.